Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven

Plenaire vergadering 26 oktober 2021