Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen d.d. 15/09)