Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Mensenrechten

Plenaire vergadering 12 oktober 2021