Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Uitwerking pensioenakkoord

Plenaire vergadering 28 september 2021