Stemmingen over: moties ingediend bij Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2020

Plenaire vergadering 8 juli 2021