Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat Externe veiligheid

Plenaire vergadering 8 juli 2021