Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Discriminatie en racisme

Plenaire vergadering 8 juli 2021

Motie van het lid Belhaj c.s. over excuses van de Nederlandse Staat voor het slavernijverleden

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

30950-252
Indiener S. Belhaj
Kamerlid, D66
+ 8 anderen

Motie van het lid Belhaj c.s. over 1 juli 2022 als nationale herdenking en feestdag

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

30950-253
Indiener S. Belhaj
Kamerlid, D66
+ 8 anderen

Motie van het lid Van Baarle over meerjarige financiering van de Nationaal Coördinator Discriminatiebestrijding en Racisme

Besluit: Verworpen.

30950-254
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Van Baarle over de Nationaal Coördinator Discriminatiebestrijding en Racisme jaarlijks onafhankelijk aan de Kamer laten rapporteren

Besluit: Aangenomen.

30950-255
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Van Baarle over onderscheid maken tussen de verschillende typen taakstraffen bij discriminatie

Besluit: Verworpen.

30950-257
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van de leden Ceder en Belhaj over het vergroten van het draagvlak voor verzoening en maatschappelijke eenheid binnen het Koninkrijk

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

30950-260
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Ceder en Ellian over de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding alsnog voor ten minste twee jaar aanstellen

Besluit: Aangenomen.

30950-261
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Den Haan c.s. over één onderzoek door alle gemeenten naar discriminatie op de woningmarkt

Besluit: Aangenomen.

30950-262
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 5 anderen

Motie van het lid Van Esch c.s. over actieve bestrijding van moderne slavernij

Besluit: Aangenomen.

30950-263
Indiener E.M. van Esch
Kamerlid, PvdD
+ 4 anderen

Motie van het lid Leijten over een nieuwe profielschets voor de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racismebestrijding

Besluit: Verworpen.

30950-264
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP

Motie van het lid Simons c.s. over de Gouden Koets permanent huisvesten in een museum

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

30950-265
Indiener S.H. Simons
Kamerlid, BIJ1
+ 4 anderen

Motie van het lid Simons c.s. over het Zwart Manifest als leidraad voor beleid tegen anti-zwart racisme

Besluit: Verworpen.

30950-267
Indiener S.H. Simons
Kamerlid, BIJ1
+ 2 anderen

Motie van het lid Kathmann c.s. over een nationaal museum voor het slavernijverleden

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

30950-268
Indiener B.C. Kathmann
Kamerlid, PvdA
+ 5 anderen

Motie van het lid Van Meijeren over geen discriminatie op grond van medische persoonskenmerken

Besluit: Verworpen.

30950-269
Indiener G.F.C. van Meijeren
Kamerlid, FVD

Gewijzigde motie van de leden Van Baarle en Simons over het Nederlands slavernijverleden als misdaad tegen de mensheid (t.v.v. 30950-258)

Besluit: Verworpen.

30950-271
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Van Baarle en Ceder over de meldingsbereidheid van discriminatie vaker periodiek meten en uitsplitsen naar discriminatiegrond (t.v.v. 30950-256)

Besluit: Aangenomen.

30950-270
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Simons c.s. over een ministerie van Gelijkwaardigheid (t.v.v. 30950-266)

Besluit: Verworpen.

30950-273
Indiener S.H. Simons
Kamerlid, BIJ1
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van het lid Ceder c.s. over een onafhankelijke nationaal onderzoek naar het slavernijverleden (t.v.v. 30950-259)

Besluit: Aangenomen.

30950-272
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 9 anderen