Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2020

Plenaire vergadering 6 juli 2021

Motie van het lid Van Nispen over aspiranten slechts meerekenen voor de realistische operationele inzetbaarheid

Besluit: Aangenomen.

35830-VI-10
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP

Gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Palland over een serieus voorstel voor compensatie van de pensioenschade van sbf'ers (t.v.v. 35830-VI-11)

Besluit: Aangenomen.

35830-VI-12
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 1 andere