Moties ingediend bij de Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen

Plenaire vergadering 6 juli 2021

Motie van de leden Kuik en Bikker over boetes voor overtredingen van het reclameverbod verhogen

Besluit: Verworpen.

35504-10
Indiener A. Kuik
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Maeijer over de effectiviteit van rookpreventiemaatregelen

Besluit: Aangenomen.

35504-11
Indiener V. Maeijer
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Bikker c.s. over geen door de tabaksindustrie gefinancierd onderzoek gebruiken

Besluit: Aangenomen.

35504-12
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 4 anderen

Motie van het lid Van Houwelingen over de aanscherping van het reclameverbod pas laten ingaan bij het verkoopverbod voor supermarkten

Besluit: Verworpen.

35504-13
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD

Gewijzigde motie van de leden Gündogan en Van der Laan over de uitleg van het FCTC-verdrag herzien (t.v.v. 35504-9)

Besluit: Verworpen.

35504-14
Indiener N. Gündogan
Kamerlid, Volt
+ 1 andere