Moties ingediend bij het tweeminutendebat Koninkrijksrelaties

Plenaire vergadering 6 juli 2021

Motie van het lid Wuite c.s. over onderzoek naar het sneller vervullen van de criteria uit de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35420-329
Indiener J. Wuite
Kamerlid, D66
+ 4 anderen

Motie van het lid Wuite c.s. over voorbereidingen om het minimumloon en uitkeringen in Caribisch Nederland te verhogen

Besluit: Aangenomen.

35420-330
Indiener J. Wuite
Kamerlid, D66
+ 7 anderen

Motie van het lid Kuiken over een realistische verhoging van het sociaal minimum voor de BES-eilanden

Besluit: Verworpen.

35420-331
Indiener A.H. Kuiken
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Kuiken over een structurele verlaging van de tarieven voor elektriciteit en drinkwater op Bonaire

Besluit: Aangenomen.

35420-332
Indiener A.H. Kuiken
Kamerlid, PvdA

Motie van de leden Kuiken en Ceder over een plicht tot ouderschapsplan bij echtscheiding in het Burgerlijk Wetboek BES

Besluit: Aangenomen.

35420-333
Indiener A.H. Kuiken
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Van den Berg c.s. over een werkloosheidsvoorziening in Caribisch Nederland

Besluit: Aangenomen.

35420-334
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van het lid Ceder c.s. over structurele verlaging van de kosten van telecom en nutsvoorzieningen op de BES

Besluit: Aangenomen.

35420-335
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Ceder over een vergelijkend onderzoek naar de kosten voor levensonderhoud in Caribisch Nederland en Europees Nederland

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35420-336
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van de leden Ceder en Kuiken over voorstellen op het fiscaal domein om de financiële positie van inwoners van de BES te verbeteren

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35420-337
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Ceder en Kuiken over spoediger herstel van voorzieningen op Sint-Eustatius

Besluit: Aangenomen.

35420-338
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Simons over resterende tranches liquiditeitssteun aan Aruba, Curaçao en Sint-Maarten onvoorwaardelijk toekennen

Besluit: Verworpen.

35420-339
Indiener S.H. Simons
Kamerlid, BIJ1

Motie van het lid Simons over tijdig verstrekken van de zesde tranche liquiditeitssteun aan Sint-Maarten

Besluit: Verworpen.

35420-340
Indiener S.H. Simons
Kamerlid, BIJ1

Gewijzigde motie van het lid Aukje de Vries c.s. over een extra impuls aan de landbouw op de BES (t.v.v. 35420-341)

Besluit: Aangenomen.

35420-346
Indiener A. (Aukje) de Vries
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van het lid Wuite c.s. een Koninkrijksberaad in het Catshuis om te komen tot een gezamenlijk programma (t.v.v. 35420-328)

Besluit: Verworpen.

35420-347
Indiener J. Wuite
Kamerlid, D66
+ 6 anderen