Moties ingediend bij het Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting”