Aangehouden motie ingediend bij het VAO Maritiem

Plenaire vergadering 8 juni 2021

Gewijzigde motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over interventiebevoegdheid voor de Kustwacht (t.v.v. 31409-312)

Besluit: Verworpen.

31409-321
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Kamerlid, PvdA
+ 3 anderen