Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 12 mei 2021

Plenaire vergadering 8 juni 2021

Gewijzigde motie van het lid Kuiken over een intra-action review laten uitvoeren (t.v.v. 25295-1196)

Besluit: Aangenomen.

25295-1283
Indiener A.H. Kuiken
Kamerlid, PvdA