Overige moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenaire vergadering 8 juni 2021

Motie van de leden Paternotte en Bikker over bewerkstelligen dat mensen zonder afspraak gevaccineerd kunnen worden bij bekende locaties

Besluit: Aangenomen.

25295-1243
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Paternotte c.s. over vliegverboden heroverwegen voor landen waar zorgwekkende varianten heersen

Besluit: Aangenomen.

25295-1245
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 12 anderen

Motie van het lid Wilders over gedurende de EK voetbal terrassen openhouden, het aantal terrasbezoekers niet maximeren en het kijken via tv-schermen toestaan

Besluit: Verworpen.

25295-1247
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Wilders over de overeenkomst van de heer Van Lienden met het Landelijk Consortium Hulpmiddelen laten vernietigen

Besluit: Verworpen.

25295-1248
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Wilders over het aantal ic-bedden, intensivisten en ic-verpleegkundigen fors uitbreiden

Besluit: Verworpen.

25295-1249
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Van den Berg en Paternotte over zorgen dat testcapaciteit per direct weer opgeschaald kan worden op het moment dat dit nodig is

Besluit: Aangenomen.

25295-1251
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Kwint over geen verhoging van de vergoeding voor bewindspersonen ten minste tot zorgverleners hun loonsverhoging hebben gekregen

Besluit: Verworpen.

25295-1252
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP

Motie van de leden Kwint en Gündogan over nader onderzoek naar het inkoopbeleid van coronamaterialen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

25295-1253
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Ploumen over in de endemische situatie als uitgangspunt hanteren dat zo weinig mogelijk mensen ziek worden

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

25295-1254
Indiener E.M.J. Ploumen
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Westerveld c.s. over de noodopvang openstellen voor alle dak- en thuislozen

Besluit: Verworpen.

25295-1255
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 3 anderen

Motie van het lid Bikker c.s. over een nationaal actiemoment en een substantiële bijdrage aan Giro555

Besluit: Verworpen.

25295-1257
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Baudet over artsen toestaan ivermectine voor te schrijven aan coronapatiënten

Besluit: Verworpen.

25295-1258
Indiener T.H.P. Baudet
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Baudet over de mondkapjesplicht zo snel mogelijk opheffen

Besluit: Verworpen.

25295-1259
Indiener T.H.P. Baudet
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Baudet over sporten in groepen ook binnen per direct weer toestaan

Besluit: Verworpen.

25295-1260
Indiener T.H.P. Baudet
Kamerlid, FVD

Motie van de leden Van der Staaij en Paternotte over bepalen welke maatregelen tegen COVID-19 in de endemische fase nog noodzakelijk en proportioneel zijn

Besluit: Aangenomen.

25295-1261
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van het lid Kuzu over de mondkapjesplicht in lijn met de versoepelingen afschaffen

Besluit: Verworpen.

25295-1262
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Kuzu over 18-minners vrijstellen van beperkingen of vrijstellingen die bij vaccinatie komen kijken

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

25295-1263
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Kuzu over beschermen van personeel dat weigert te testen of de testuitslag bekend te maken

Besluit: Ingetrokken.

25295-1264
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Den Haan c.s. over bezien of de capaciteit van terrassen nog binnen stap 3 kan worden verhoogd naar 100

Besluit: Aangenomen.

25295-1265
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 5 anderen

Motie van het lid Den Haan c.s. over de voorlichting over het belang van de tweede vaccinatie verbeteren en intensiveren

Besluit: Aangenomen.

25295-1266
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 5 anderen

Motie van het lid Den Haan c.s. over mobiele prikbussen in alle wijken waar de vaccinatiebereidheid laag is

Besluit: Aangenomen.

25295-1267
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 2 anderen

Motie van de leden Simons en Gündogan over verlengen van de nachtopvang voor niet-rechthebbende dak- en thuislozen

Besluit: Verworpen.

25295-1271
Indiener S.H. Simons
Kamerlid, BIJ1
+ 1 andere

Motie van de leden Simons en Gündogan over het Nederlandse medisch personeel gedurende hun werkzaamheden in Suriname doorbetalen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

25295-1272
Indiener S.H. Simons
Kamerlid, BIJ1
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over onderzoeken of met een haalbare capaciteitsnorm de kermissen kunnen draaien binnen de kaders van gezondheidsrisico's

Besluit: Verworpen.

25295-1274
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over uitspreken dat fysiek en verbaal geweld tegen journalisten en wetenschappers onder geen enkele omstandigheid toelaatbaar is (t.v.v. 25295-1256)

Besluit: Aangenomen.

25295-1280
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 4 anderen

Gewijzigde motie van de leden Van der Plas en Van Haga over zonnestudio's indelen in dezelfde categorie als sportscholen (t.v.v. 25295-1268)

Besluit: Verworpen.

25295-1281
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 1 andere