Moties ingediend bij het debat over het economisch steunpakket

Plenaire vergadering 8 juni 2021

Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over het niet verrekenen van de min-uren van werknemers

Besluit: Aangenomen.

35420-281
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Kent c.s. over een eenmalige uitkering voor alle bijstandsgerechtigden

Besluit: Verworpen.

35420-282
Indiener B. van Kent
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Kent c.s. over booking.com ten minste het uitgekeerde bedrag aan bonussen laten terugbetalen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35420-283
Indiener B. van Kent
Kamerlid, SP
+ 14 anderen

Motie van het lid Aartsen c.s. over het verlengen van de mogelijkheid om belastingbetaling uit te stellen

Besluit: Aangenomen.

35420-284
Indiener A.A. Aartsen
Kamerlid, VVD
+ 13 anderen

Motie van het lid Aartsen over een apart ambtenarenteam met mandaat voor alle terugbetalingen

Besluit: Aangenomen.

35420-285
Indiener A.A. Aartsen
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Romke de Jong c.s. over een garantiefonds voor boekhandels

Besluit: Aangenomen.

35420-286
Indiener R.H. (Romke) de Jong
Kamerlid, D66
+ 6 anderen

Motie van de leden Romke de Jong en Aartsen over een stoppersregeling voor ondernemers die hun bedrijf willen beƫindigen

Besluit: Aangenomen.

35420-287
Indiener R.H. (Romke) de Jong
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Tony van Dijck over verlenging van het steun- en herstelpakket tot 1 januari 2022

Besluit: Verworpen.

35420-288
Indiener A.P.C. (Tony) van Dijck
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Tony van Dijck over een betalingstermijn van 120 maanden voor openstaande belastingschulden

Besluit: Verworpen.

35420-289
Indiener A.P.C. (Tony) van Dijck
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Tony van Dijck over gebruik van de Tozo-regeling ook zonder partnertoets

Besluit: Verworpen.

35420-290
Indiener A.P.C. (Tony) van Dijck
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Stoffer en Van Haga over gezamenlijke afspraken om de afbetaling van schulden te vereenvoudigen

Besluit: Aangenomen.

35420-291
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van het lid Stoffer over plannen voor maatwerk voor specifieke sectoren

Besluit: Verworpen.

35420-292
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP

Motie van de leden Amhaouch en Aartsen over snelle vergunningverlening, extra standplaatsruimte en coulance met de inning van pachtgelden voor kermisbedrijfhouders

Besluit: Aangenomen.

35420-294
Indiener M. Amhaouch
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Amhaouch en Palland over maatwerk voor zelfstandige ondernemers in de grensstreek

Besluit: Aangenomen.

35420-295
Indiener M. Amhaouch
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Amhaouch en Palland over verdere vermindering van de administratieve lasten van de NOW

Besluit: Aangenomen.

35420-296
Indiener M. Amhaouch
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Maatoug c.s. over de kostendelersnorm voor mensen onder de 27 jaar buiten werking stellen tot eind 2021

Besluit: Aangehouden.

35420-297
Indiener S. Maatoug
Kamerlid, GroenLinks
+ 5 anderen

Motie van de leden Grinwis en Amhaouch over bij de Belastingdienst een team voor schrijnende gevallen instellen

Besluit: Aangenomen.

35420-298
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Van Baarle en Aartsen over onderzoek naar de solvabiliteitspositie van bedrijven

Besluit: Aangenomen.

35420-299
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Motie van de leden Van Baarle en Simons over tijdelijk beleid tegen ongelijkheid op de arbeidsmarkt tussen Nederlanders met een migratieachtergrond en Nederlanders zonder migratieachtergrond

Besluit: Aangenomen.

35420-300
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Stoffer over de TVL verstrekken op basis van het omzetverlies per afzonderlijke bv

Besluit: Verworpen.

35420-301
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over onderzoeken hoe dga's in aanmerking kunnen komen voor de NOW of gelijksoortige regelingen

Besluit: Verworpen.

35420-302
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Van Houwelingen over de HVA ook toekennen aan horecagroothandels

Besluit: Verworpen.

35420-303
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van het lid Van Haga over een regeling voor grensondernemers

Besluit: Verworpen.

35420-304
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van der Plas over de risico's van een mogelijk vertrek van Booking.com in kaart brengen

Besluit: Verworpen.

35420-305
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Simons c.s. over inkomenssteun voor alle zelfstandige sekswerkers

Besluit: Verworpen.

35420-306
Indiener S.H. Simons
Kamerlid, BIJ1
+ 2 anderen

Motie van het lid Simons c.s. over inkomensregelingen openstellen voor sekswerkers die onder een opting-inregeling werken

Besluit: Verworpen.

35420-307
Indiener S.H. Simons
Kamerlid, BIJ1
+ 2 anderen

Motie van het lid Simons c.s. over de partnertoets bij de Tozo laten vervallen

Besluit: Verworpen.

35420-308
Indiener S.H. Simons
Kamerlid, BIJ1
+ 3 anderen

Gewijzigde motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over het terug laten storten van de overheidssteun aan Booking.com (t.v.v. 35420-280)

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35420-312
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van het lid Amhaouch c.s. over het verkennen van beleidsvarianten voor een tijdelijke solidariteitsheffing (t.v.v. 35420-293)

Besluit: Aangenomen.

35420-313
Indiener M. Amhaouch
Kamerlid, CDA
+ 10 anderen