Aangehouden motie ingediend bij het debat over het bericht dat het leger informatie verzamelt over de Nederlandse samenleving

Plenaire vergadering 8 juni 2021

Gewijzigde motie van het lid Belhaj c.s. over aanbeveling 2 van de functionaris gegevensbescherming niet uitvoeren (t.v.v. 32761-185)

Besluit: Aangenomen.

32761-193
Indiener S. Belhaj
Kamerlid, D66
+ 2 anderen