Moties ingediend bij het tweeminutendebat telecommunicatie

Plenaire vergadering 8 juni 2021

Motie van de leden Inge van Dijk en Rajkowski over het ontsluiten van de "witte gebieden"

Besluit: Aangenomen.

24095-535
Indiener I. (Inge) van Dijk
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over technologische alternatieven voor snel internet onderzoeken

Besluit: Aangenomen.

24095-536
Indiener I. (Inge) van Dijk
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van het lid Grinwis c.s. over een proportionele vergoeding voor de noodverlenging van de radiovergunningen

Besluit: Aangenomen.

24095-537
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van de leden Grinwis en Van Ginneken over het voortzetten van de maatregelen ter verlaging van de kosten van het levensonderhoud op de BES

Besluit: Verworpen.

24095-538
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Van Ginneken c.s. over de veilingregeling aanhangig maken bij de Tweede Kamer

Besluit: Aangenomen.

24095-539
Indiener L.M. van Ginneken
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van het lid Van der Lee over aanpassing van het veilingmodel

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

24095-540
Indiener T.M.T. van der Lee
Kamerlid, GroenLinks