Moties ingediend bij het tweeminutendebat Wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Plenaire vergadering 8 juni 2021

Motie van het lid Koerhuis over oplossingen voor de huurproblematiek van gescheiden ouders met kinderen

Besluit: Aangenomen.

32847-749
Indiener D.A.N. Koerhuis
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Bromet c.s. over een onderzoek naar de mogelijkheid om de Ierse aanpak te volgen

Besluit: Aangenomen.

32847-750
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van het lid Grinwis over betaalbare huisvesting voor grotere gezinnen met een relatief laag inkomen

Besluit: Aangenomen.

32847-751
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie