Moties ingediend bij Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Plenaire vergadering 8 juni 2021

Motie van de leden Van den Berg en Van den Hil over een rechtsgrond om meer informatie te kunnen verstrekken

Besluit: Aangenomen.

35667-26
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Van den Berg en Kuiken over onderzoeken in hoeverre de Wvggz en de Wfz elkaar tegenwerken in de uitvoering

Besluit: Aangenomen.

35667-27
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Agema over dwangzorg als indicator voor opname in een zorginstelling

Besluit: Verworpen.

35667-29
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Agema over voldoende middelen beschikbaar stellen zodat verpleeghuizen kunnen voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Besluit: Aangenomen.

35667-30
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Van der Laan over onderzoeken in welke mate administratieve verplichtingen voor cliënten in negatieve zin bijdragen aan hun rechtspositie

Besluit: Aangenomen.

35667-31
Indiener J.M.P. van der Laan
Kamerlid, D66

Motie van de leden Kwint en Westerveld over het verduidelijken van de richtlijnen en taken van de inzet van cliëntenvertrouwenspersonen

Besluit: Aangenomen.

35667-32
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Kwint over het zoeken naar overeenstemming over lichtere en zwaardere dwang

Besluit: Ingetrokken.

35667-33
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP

Motie van het lid Westerveld over het gebruik van dwang en de gevolgen ervan opnemen in de evaluatie

Besluit: Aangenomen.

35667-35
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks

Gewijzigde motie van het lid Van den Hil c.s. over de problemen in de financiële ondersteuning van ggz-patiënten na een dwangopname in kaart brengen (t.v.v. 35667-28)

Besluit: Aangenomen.

35667-42
Indiener J. van den Hil
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen