Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (35667)

Plenaire vergadering 8 juni 2021

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

Besluit: Aangenomen.

35667
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Amendement van het lid Westerveld over vervangen van de term geneesheer-directeur in geneeskundig-directeur

Besluit: Verworpen.

35667-16
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van het lid Westerveld over een zelfbindingsverklaring vanaf 12 jaar

Besluit: Verworpen.

35667-20
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van het lid Van den Berg c.s. ter vervanging van nr. 11 over een schriftelijke beslissing bij onvrijwillige zorg uiterlijk binnen 48 uur

Besluit: Aangenomen.

35667-23
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Gewijzigd amendement van het lid Van der Laan c.s. ter vervanging van nr. 14 over een onafhankelijke deskundige

Besluit: Aangenomen.

35667-24
Indiener J.M.P. van der Laan
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Amendement van de leden Van der Staaij en Pouw-Verweij ter vervanging van nr. 13 over vereenvoudiging van de beoordeling of onvrijwillige zorg verleend moet worden

Besluit: Aangenomen.

35667-25
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Amendement van de leden Westerveld en Pouw-Verweij ter vervanging van nr. 15 over verplicht informeren over de cliëntvertrouwenspersoon

Besluit: Aangenomen.

35667-34
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Kwint c.s. ter vervanging van nr. 22 over behoud van bijstand na gedwongen opname

Besluit: Aangenomen.

35667-37
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP
+ 4 anderen

Amendement van het lid Van den Berg ter vervanging van nr. 17 over de mogelijkheid voor Wvggz-cliënten om via de rechter over te stappen naar de Wzd

Besluit: Aangenomen.

35667-38
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA

Gewijzigd amendement van de leden Van den Berg en Van der Laan ter vervanging van nr. 9 over een beslistermijn voor de rechter in het kader van een deskundigenonderzoek en het horen van getuigen

Besluit: Aangenomen.

35667-39
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden Van der Laan en Van den Berg ter vervanging van nr. 10 over verplichte BIG-registratie voor deskundigen

Besluit: Verworpen.

35667-40
Indiener J.M.P. van der Laan
Kamerlid, D66
+ 1 andere