Stemmingen in verband met: Verdere behandeling van aanhangige stukken