Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

Plenaire vergadering 18 mei 2021