Moties ingediend bij het debat over het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld

Plenaire vergadering 20 april 2021