Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (35603)

Plenaire vergadering 10 maart 2021

Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Besluit: Aangenomen.

35603
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 2 anderen

Gewijzigd amendement van het lid Beckerman 35603-15 t.v.v. nr. 10 over een vergelijkbare zorgplicht voor de vergunninghouder van het Groningenveld als in de rest van Nederland

Besluit: Ingetrokken.

35603-15
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Sienot 35603-22 t.v.v. nr. 20 over het verkorten van de evaluatietermijn naar twee jaar

Besluit: Aangenomen.

35603-22
Indiener M.F. Sienot
Kamerlid, D66

Nader gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 14 over het ongeacht de gemeente versterken van alle woningen die dat nodig hebben

Besluit: Verworpen.

35603-25
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Bromet over het niet in rekening brengen van extra kosten bij de eigenaar

Besluit: Vervallen.

35603-29
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van het lid Bromet over het niet doorgegeven van persoonsgegevens aan de NAM

Besluit: Aangenomen.

35603-30
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van het lid Bromet over het niet onherroepelijk laten zijn van een besluit om een gebouw niet te versterken

Besluit: Aangenomen.

35603-31
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. 35603-32 t.v.v. nr. 27 over betere samenwerking en afstemming en een voorhang voor de algemene maatregel van bestuur

Besluit: Aangenomen.

35603-32
Indiener A. (Aukje) de Vries
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 7 over het verkorten van de beslistermijn tot vier maanden

Besluit: Verworpen.

35603-17
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Nader gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 19 over het beleggen van de schadeafhandeling en versterking van woningen in één hand

Besluit: Verworpen.

35603-36
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Beckerman over juridische bijstand en bouwkundig en financieel advies

Besluit: Aangenomen.

35603-38
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Nader gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 24 over het waarborgen van de gebruiksmogelijkheden van gebouwen na versterking

Besluit: Aangenomen.

35603-39
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Beckerman over het stellen van termijnen en het opleggen van een dwangsom

Besluit: Verworpen.

35603-40
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Gewijzigd amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 26 over meer afwegingsruimte voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen voor duurzaam herstel van de schade

Besluit: Aangenomen.

35603-43
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Kamerlid, CDA
+ 3 anderen

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. over het mogelijk maken van versterking in andere gemeenten

Besluit: Aangenomen.

35603-44
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 3 anderen

Gewijzigd amendement van de leden Nijboer en Beckerman ter vervanging van nr. 34 over de mogelijkheid voor eigenaren van gebouwen om versterking en afhandeling van de schade samen te voegen

Besluit: Verworpen.

35603-45
Indiener H. Nijboer
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. over het verkorten van de termijnen voor het versterkingsbesluit

Besluit: Aangenomen.

35603-46
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 3 anderen

Gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 23 over het in eigen beheer uitvoeren van versterkingsmaatregelen

Besluit: Aangenomen.

35603-68
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Gewijzigd amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 33 over de doorzettingsmacht en de beleidsvrijheid van de Nationaal Coördinator Groningen

Besluit: Aangenomen.

35603-69
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Kamerlid, CDA
+ 3 anderen

Gewijzigd amendement van het lid Agnes Mulder 35603-70 ter vervanging van nr. 41 over herstelmaatregelen in verband met schade

Besluit: Aangenomen.

35603-70
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Kamerlid, CDA

Derde nader gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 67 over het duidelijkheid bieden aan eigenaren over het risicoprofiel en de voortgang van de versterking

Besluit: Aangenomen.

35603-71
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
Naar boven