Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijnen elektronische handel)