Correctie bij stemming over de motie Marijnissen (35510, nr. 19)