Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over de relatie met Suriname

Plenaire vergadering 9 februari 2021

Gewijzigde motie van het lid Kuzu over een staatsbezoek aan Suriname (t.v.v. 20361-188)

Besluit: Aangenomen.

20361-193
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK