Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen (35421)

Plenaire vergadering 26 januari 2021

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen

Besluit: Niet controversieel verklaren.

35421
Indiener M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Amendement van het lid Weverling over een voorhang van de krachtens artikel 11.7, negende lid, van de Telecommunicatiewet vast te stellen amvb

Besluit: Aangenomen.

35421-9
Indiener A. Weverling
Kamerlid, VVD

Amendement van de leden Palland en Bromet ter vervanging van nr. 7 over verruiming van het klantrelatiebegrip voor goede doelenorganisaties

Besluit: Aangenomen.

35421-11
Indiener H.M. Palland
Kamerlid, CDA
+ 1 andere