Moties ingediend bij het VAO Exportkredietverzekering

Plenaire vergadering 17 december 2020

Motie van het lid Van Raan over geen exportkredietverzekeringen verstrekken voor het opbouwen van veehouderij in het buitenland

Besluit: Verworpen.

26485-348
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Slootweg c.s. over de administratieve last bij aanvraag van een exportkredietverzekering verminderen

Besluit: Aangenomen.

26485-350
Indiener E.J. Slootweg
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van de leden Slootweg en Sneller over de opbouw van een duurzame energie-infrastructuur in opkomende economie├źn

Besluit: Aangenomen.

26485-351
Indiener E.J. Slootweg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Van Raan over groene taxonomie hanteren bij verstrekken van exportkredietverzekeringen (t.v.v. 26485-346)

Besluit: Verworpen.

26485-355
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD

Gewijzigde motie van het lid Van Raan over afbouwen van exportsteun ten behoeve van olie (t.v.v. 26485-349)

Besluit: Verworpen.

26485-358
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD

Nader gewijzigde motie van het lid Van Raan over afbouwen van exportsteun die ten goede komt aan de olie- en aardgasindustrie (t.v.v. 26485-356)

Besluit: Verworpen.

26485-357
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD