Moties ingediend bij het notaoverleg over het Nationaal Groeifonds

Plenaire vergadering 8 december 2020

Motie van de leden Van Raan en Stoffer over financieringsaanvragen voorleggen aan het parlement

Besluit: Ingetrokken.

35570-XIX-7
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Van Raan en Stoffer over een overzicht van alle projectaanvragen opnemen in de begrotingsstukken

Besluit: Eerder ingetrokken (tijdens debat).

35570-XIX-8
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Van Raan over concrete broeikasgasreductiedoelstellingen opnemen in het toetsingskader

Besluit: Verworpen.

35570-XIX-9
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Van Raan over de Monitor Brede Welvaart opnemen in het toetsingskader

Besluit: Verworpen.

35570-XIX-10
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Van Raan over voorkomen van een negatief effect van projecten op klimaat of biodiversiteit

Besluit: Verworpen.

35570-XIX-11
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Van Raan over uitsluiten dat geld wordt uitgegeven aan de fossiele industrie

Besluit: Verworpen.

35570-XIX-12
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Stoffer over een duidelijk investeringskader in de instellingswet

Besluit: Aangenomen.

35570-XIX-13
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Stoffer over het aangaan van extra verplichtingen laten afhangen van het aannemen van de instellingswet

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35570-XIX-14
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Alkaya over structureel verankeren van de rol van vertegenwoordigers van werknemers in het beoordelingsproces van investeringsvoorstellen

Besluit: Verworpen.

35570-XIX-17
Indiener M.Ö. Alkaya
Kamerlid, SP

Gewijzigde motie van het lid Nijboer over innovatieve projecten in de bouw en infrastructuur in aanmerking laten komen voor het groeifonds (t.v.v. 35570-XIX-16)

Besluit: Aangenomen.

35570-XIX-22
Indiener H. Nijboer
Kamerlid, PvdA

Gewijzigde motie van het lid Nijboer over waarborgen dat investeringen in onderwijs en onderzoek in balans zijn met andere investeringsterreinen (t.v.v. 35570-XIX-15)

Besluit: Verworpen.

35570-XIX-21
Indiener H. Nijboer
Kamerlid, PvdA
Naar boven