Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Wonen en ruimte