Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Mijnbouw/Groningen