Aangehouden motie ingediend bij de Invoeringswet EOM