Moties ingediend bij het VSO Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek

Plenaire vergadering 1 december 2020