moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenaire vergadering 24 november 2020