Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 25 juni 2020