Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenaire vergadering 12 augustus 2020