Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Europese Top van 17-18 juli 2020

Plenaire vergadering 14 juli 2020