Aangehouden motie ingediend bij het VAO Onderwijs en corona II Primair en voortgezet onderwijs, 35 300-VIII, nr. 192