Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over Asiel en Migratie