Brief van de vaste commissie voor Financiën inzake de decharge van de jaarverslagen voor het gevoerde financieel beheer door de ministers in het jaar 2019, 35 470, nr. 27

Plenaire vergadering 2 juli 2020