Moties ingediend bij het notaoverleg over de Justitieketen

Plenaire vergadering 2 juli 2020