Moties ingediend bij het debat over de Europese Green Deal

Plenaire vergadering 30 juni 2020