Moties ingediend bij Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0

Plenaire vergadering 30 juni 2020