Moties ingediend bij Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0

Plenaire vergadering 30 juni 2020

Motie van het lid Van Brenk over geen vermogenstoets voor AOW-gerechtigde zelfstandigen met een inkomen onder het sociaal minimum

Besluit: Verworpen.

35473-10
Indiener C.M. van Brenk
Kamerlid, 50PLUS

Motie van het lid Gijs van Dijk over maximeren van het aantal flexwerkers in bedrijven

Besluit: Verworpen.

35473-11
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Kamerlid, PvdA

Motie van de leden Gijs van Dijk en Van Weyenberg over perspectief bieden aan en oplossingen voor jonge werknemers

Besluit: Aangenomen.

35473-12
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Tielen over onderzoek om inzicht te krijgen in resterende schrijnende gevallen

Besluit: Aangenomen.

35473-13
Indiener J.Z.C.M. Tielen
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Smeulders over verlenging van de Tozo

Besluit: Verworpen.

35473-14
Indiener P.H.M. Smeulders
Kamerlid, GroenLinks

Motie van de leden Van Haga en Baudet over ruimhartig omgaan met bedrijven met nieuwe loonheffingsnummers

Besluit: Niet aangenomen. (68-68)

35473-15
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Baudet over ballonvaart in aanmerking laten komen voor steun

Besluit: Niet aangenomen. (68-68)

35473-16
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Edgar Mulder en Wilders over opnemen van de ontslagboete in het tweede noodpakket

Besluit: Verworpen.

35473-18
Indiener E. (Edgar) Mulder
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Jasper van Dijk over het niet uitkeren van bonussen en dividend als voorwaarde voor de verlengde NOW-regeling

Besluit: Verworpen.

35473-19
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Jasper van Dijk over een plan van aanpak om te voorkomen dat de armoede met een kwart zal toenemen

Besluit: Aangenomen.

35473-20
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Motie van de leden Van Weyenberg en Tielen over waarborgen dat zelfstandigen alsnog de gelegenheid krijgen om hun aanvraag per maart te laten ingaan

Besluit: Aangenomen.

35473-21
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Öztürk over snellere toegang tot de Tozo voor student-ondernemers

Besluit: Verworpen.

35473-22
Indiener S. Öztürk
Kamerlid, DENK

Gewijzigde motie van de leden Van Haga en Baudet over SBI-codes voor huiswerkbegeleiding en privaat MBO/HO toevoegen aan de lijst met codes die in aanmerking komen voor steun t.v.v. 35473-17

Besluit: Niet aangenomen. (68-68)

35473-23
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Van Haga
+ 1 andere