Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0) (35473)

Plenaire vergadering 30 juni 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0)

Besluit: Aangenomen.

35473
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Amendement van het lid Smeulders over middelen voor scholing

Besluit: Verworpen.

35473-3
Indiener P.H.M. Smeulders
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van het lid Gijs van Dijk over middelen voor de Tozo voor jonge zelfstandigen

Besluit: Verworpen.

35473-4
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Kamerlid, PvdA

Amendement van het lid Gijs van Dijk over middelen voor schrappen partnertoets

Besluit: Verworpen.

35473-5
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Kamerlid, PvdA

Amendement van het lid Smeulders over middelen voor verlenging TOFA

Besluit: Verworpen.

35473-7
Indiener P.H.M. Smeulders
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van het lid Van Brenk over middelen voor een Deltaplan Werk

Besluit: Verworpen.

35473-9
Indiener C.M. van Brenk
Kamerlid, 50PLUS