Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Smeulders over Marktwerking uit de huursector

Plenaire vergadering 30 juni 2020