Moties ingediend bij het notaoverleg over de Mensenrechtenrapportage

Plenaire vergadering 30 juni 2020