Aangehouden motie ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet