Moties ingediend bij het debat over de verschillende korte termijn stimulerings- en reddingsmaatregelen en de lange termijnontwikkelingen van de economie

Plenaire vergadering 2 juni 2020