Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie

Plenaire vergadering 2 juni 2020